Connecting the dots

Explosies in Zaventem en Brussel

Deze morgen hebben meerdere explosies plaatsgevonden. Het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) verhoogt het dreigingsniveau voor heel het land naar het hoogste niveau. De situatie is zeer ernstig is en de dreiging is nabij. Om iets na 8 uur vonden twee explosies plaats in de aankomsthal van de nationale luchthaven in Zaventem. Even later vond een tweede incident plaats in het metrostation van Maalbeek in Brussel. Bij beide aanslagen vielen dodelijke slachtoffers en gewon- den te betreuren. Bekijk de website van www.crisiscentrum.be voor regelmatige updates.

OCAD – connecting the dots

Het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse (OCAD) verwerkt alle relevante informatie en inlichtingen over terrorisme, extremisme en problematische radicalisering. Het OCAD legt verbanden om maatschappelijke problemen aan te pakken voor ze veiligheidsproblemen worden.

De dienst voegt de stukken van de puzzel samen en vormt een beeld van mogelijke dreigingen. Het coördinatieorgaan brengt mensen samen rond tafel en bouwt bruggen tussen diensten. Kortom, connecting the dots. Het OCAD draagt op die manier bij aan de veiligheid van onze burgers, van het land en onze belangen in het buitenland.

De C van Coördinatie

De hoofdletter ‘C’ staat centraal. De werkwijze van het coördinatieorgaan is gebaseerd op samenwerking met onze partners.

Op basis van hun dreigingsanalyses overlegt de dienst met iedereen die betrokken is bij problemen als radicalisering, extremisme en terrorisme. Met het Actieplan Radicalisme coördineert het OCAD een preventieve aanpak.

De analyse van de dreiging

Het OCAD is een federale en onafhankelijke instelling. We analyseren en evalueren de terroristische en extremistische dreiging. Naast analyse is ook vroegdetectie en preventie voor ons belangrijk.

Algemeen dreigingsniveau voor België

Het dreigingsniveau wordt bepaald op een schaal van 1 tot 4. De ernst en de waarschijnlijkheid van de dreiging bepalen het niveau.

  • “Niveau 1 of LAAG” indien blijkt dat de persoon, de groepering of de gebeurtenis die het voorwerp uitmaakt van de analyse niet bedreigd is;
  • “Niveau 2 of GEMIDDELD” indien blijkt dat de dreiging tegen de persoon, de groepering of de gebeurtenis die het voorwerp uitmaakt van de analyse weinig waarschijnlijk is;
  •  “Niveau 3 of ERNSTIG” indien blijkt dat de dreiging tegen de persoon, de groepering of de gebeurtenis die het voorwerp uitmaakt van de analyse mogelijk en waarschijnlijk is;
  •  “Niveau 4 of ZEER ERNSTIG ” indien blijkt dat de dreiging tegen de persoon, de groepering of de gebeurtenis die het voorwerp uitmaakt van de analyse ernstig en zeer nabij is.

Actualiteit

Publicaties

In de strijd tegen terrorisme en gewelddadig extremisme is het optimaal doen samenwerken van diensten, in het uitwis- selen van informatie en in het afstemmen van het nemen van maatregelen, een van de belangrijkste uitdagingen [...]

Lees verder...

Lees verder...

nous partirons de la Note-cadre de Sécurité intégrale qui définit l’approche intégrale et intégrée de la sécurité, rappel- lerons brièvement les fondamentaux du plan R et prendrons connaissance des définitions existantes. Nous examinerons ensuite le [...]

Lees verder...

Lees verder...

Het Activiteitenverslag 2018 van het OCAD geeft een overzicht van de taken die het OCAD in de loop van 2018 heeft uitgevoerd. Het openbaar maken van een dergelijk activiteitenverslag is misschien enigszins ongewoon in de [...]

Lees verder...

Lees verder...